Hotelity jobs
 

Ako motivovať a udržať si zamestnancov?Zamestnávatelia v Horeca segmente by sa mali snažiť udržať si dobrých pracovníkov a nedať im dôvod na odchod.

Kuchári, čašníci, chyžné, recepční sú najviac hľadané pozície na pracovnom trhu v oblasti hotelierstva a gastronómie. Ako odznelo na marcovej konferencii Horeca manažment 2017, zlomovým bol najmä rok 2015, kedy prudko rástli pracovné ponuky a nedarí sa ich dodnes obsadiť.

Image title

Potvrdzujú to aj zistenia prieskumu Zväzu hotelov a reštaurácií SR. Až 97,1 percent respondentov v segmente Horeca uviedlo, že pociťujú problém s chýbajúcimi pracovníkmi. Najťažšie sa im obsadzujú také pozície ako kuchári či čašníci, najmä z dôvodu nedostatku vhodných uchádzačov o zamestnanie, ich vysokých nárokov, ale aj nezáujmu o danú prácu. Predstavitelia Zväzu hovoria o tom, že akútny stav chýbajúcich ľudí v cestovnom ruchu sa ešte viac prehĺbi.

Zamestnávatelia v Horeca segmente by sa preto mali snažiť udržať si dobrých pracovníkov a nedať im dôvod na odchod do zahraničia za lepšími zárobkami či pracovnými podmienkami.

Prostriedkom na to sú rôzne formy motivácie či benefitov, ktoré nedostanú inde. Napríklad:

  • vernostný či sociálny program pre zamestnancov,

  • rôzne školenia, jazykové kurzy, stáže v zahraničí,

  • strava, možnosti ubytovania za výhodnejších podmienok,

  • voľný vstup do wellness/fitness, prípadne využívanie iných služieb,

  • zľavy pre rodinných príslušníkov,

  • teambuildingy na utuženie kolektívov,

  • nové formy zatraktívnenia práce.

Rozdiely v možnostiach motivácie medzi generáciami jednoznačne sú. Podľa sociologičky Mgr. Dagmar Sliackej, by sa firmy mali zamerať aj na komunikáciu medzi generáciami. Pre najstaršiu generáciu – Baby boomers (narodení v rokoch 1948 – 1963) – je najvyššou hodnotou práca. Je to pochopiteľné, pretože zažili povojnové roky a ťažké časy. ich heslom je: ak máš prácu, tak pracuj a buď rád, že ju máš. Nepotrebujú natoľko pocit sebarealizácie a sú veľmi lojálni. Nezriedka pracujú v jednej firme aj celý život, alebo desiatky rokov, pokiaľ firma existuje.

Generácia X (narodení v rokoch 1964 – 1978)
 už potrebuje ocenenie svojho pracovného výkonu. Chce mať dostatočné kompetencie, potrebuje dôveru, pochvalu, priestor na sebarealizáciu a váži si svoje postavenie. Tieto veci sú pre X-ov motivujúce. Samozrejme aj peniaze zohrávajú istú úlohu, aj preto, že mnohí ľudia z tejto generácie majú hypotéky, dorastajúce deti, a tým aj vysoké životné náklady. Ale finančné ohodnotenie vnímajú skôr ako vyjadrenie ceny, ktorú majú pre svojho zamestnávateľa.

Ypsilonom (narodení v rokoch 1979 – 1990)
 najviac vyhovuje také prostredie, kde viac ako hierarchická štruktúra funguje projektové riadenie, kde sa vytvárajú tímy, tam, kde je väčší priestor na tvorivé hľadanie riešení, kde si môžu povedať názor a kde sa to priamo očakáva. Svojimi neustálymi otázkami môžu X-ov privádzať do zúfalstva. Neuspokoja sa s hotovými tvrdeniami, potrebujú veciam rozumieť, prípadne ich spochybniť.

Generácia Z – „Millennials“ sú mladí ľudia narodení v rokoch 1991 – 2005.

Ako tiež odznelo na marcovej konferencii Horeca manažment 2017 v rámci časti Nie sú ľudia. A čo teraz?, dnešní mladí ľudia, asi 20 roční, sú v škole vedení iným spôsobom, než starší kolegovia.

Je to generácia trofejí, žijú on-line, na sociálnych sieťach. Sú často hodnotení, doba je rýchla, za všetko čakajú pochvalu, spätnú väzbu,“ uviedla Jana Palenčárová, majiteľka podniku Ozajstné jedlo, tiež bývalá HR riaditeľka ČSOB.

Je presvedčená, že ľudia majú tie isté kľúčové motivátory, t. j. byť dobre zaplatení, mať bezpečie, istotu práce, dobrý tím, dobrého šéfa, cítiť a dobre v sociálnom prostredí.

„Toto stále platí, no u mladých pracovnú istotu v HoReCa biznise tvorí aj to, že majú zaručenýpríjem, že sľúbené veci sú dodržané. Rovnako sociálne prostredie je dôležité, keď je dobre namixovaný tím, samozrejme sebarealizácia a možnosti ďalšieho vzdelávania.“

Jana Palenčárová potvrdila, že motivujú hlavne nadriadení.

„Treba mať vysokokvalitných manažérov, aby sa vedeli venovať vašim zamestnancom,“ 

Cítite aj vy rozdiel medzi generáciami? Aké motivátory používate a čo sa vám najviac osvedčilo?


publikované dňa: 21.5.2017