Hotelity jobs
 

Ako sa stať manažérom na Slovensku?Anketa medzi manažérmi v hotelierstve a gastronómii na Slovensku.

Oslovili sme niekoľko slovenských manažérov, ktorí nám odpovedali na otázky: Ako sa Vám podarilo dostať sa na aktuálnu pozíciu, čo všetko ste museli prekonať a zvládnuť?


Alžběta Abrahová, General Manager HOTEL BRATISLAVA

Image title

K hotelovému biznisu som sa dostala nechcenou náhodou pred šiestimi rokmi v Brne, kde som sa zamestnala ako recepčná, v novo otvorenom luxusnom hoteli. Postupne som mala vďaka skvelému vedeniu príležitosť vypracovať sa na vyššie pozície v hoteloch v Brne i Bratislave. Každá pozícia pre mňa bola i stále je výzvou, lebo hotelový biznis rozhodne nie je stereotyp a každý deň prináša množstvo nových situácií a rozhodnutí. Ako najväčšiu výzvu momentálne vnímam situáciu na trhu práce a začlenenie generácie Y a následne i Z do pracovného procesu. Výzvy mám však rada, inak by som v hotelierstve nepôsobila.


Tomáš Ondrčka, riaditeľ hotela Devín

Image title


Som presvedčený, že pracovná skúsenosť v zahraničí, predstavuje najvhodnejšiu školu pre pozíciu akéhokoľvek manažéra, ktorý má nielen plniť úlohy vo forme dosahovania finančných cieľov, ale aj zvládať ľudí - viesť ich. Mne pomohla ročná stáž v Izraeli, kde som mal možnosť oboznámiť sa s odbornosťou lokálnych manažérov a získať základné skúsenosti z hotelierstva, ktoré je tam mimoriadne vyvinuté - z týchto skúseností ťažím dodnes. Dostať sa na vyššiu manažérsku pozíciu je možné docieliť tým, že prácu človek berie so zodpovednosťou majiteľa, vysokou mierou úprimnosti, čím si na seba naviaže dobrých a dlhoročných obchodných partnerov a do tretice mať zmysel pre humor, ktorý celú tú prácu vhodne okorení a vytvorí priestor pre prehlbovanie vzťahov.


Matúš Príkazský, obchodný riaditeľ spoločnosti Asten Hotels

Matúš PríkazskýI

V hotelovom prostredí sa pohybujem už sedemnásť rokov. Začal som pracovať ako čašník, neskôr ako recepčný. Na obchodnom oddelení som začal pracovať ako rezervačný asistent a po dvoch rokoch som dostal možnosť zastávať pozíciu obchodného manažéra. Po nazbieraní ďalších skúseností s obchodom a riadením teamu som dostal možnosť zastávať funkciu obchodného riaditeľa v spoločnosti Asten Hotels. Teraz riadim team troch obchodných manažérov, ktorí sú zodpovední za zverené hotely a segmenty. Plánujeme a koordinujeme krátko a strednodobé obchodné aktivity, pripravujme dlhodobé stratégie.
publikované dňa: 19.3.2017